Promocja książki Krzesimira Dębskiego

W Cieszanowie miało miejsce spotkanie z Krzesimirem Dębskim, dyrygentem i kompozytorem muzyki, który wydał książkę ze wspomnieniami swoich rodziców pod tytułem „Nic nie jest w porządku. Wołyń”.

Na spotkanie udała się ekipa z Gorajca, oczywiście z sołtysem na czele. Autor książki opowiadał o wciąż słabo znanej w naszym kraju historii mordów na Wołyniu na Polakach przez UPA. Krótką relację ze potkania znaleźć można na stronach Katolickiego Radia Zamość:

www.radiozamosc.pl

fot. Katolickie Radio Zamość

1

gorajec.info