Działamy przy dzwonnicy

Społeczność gorajecka prowadzi intensywne działania, które będą miały na celu utworzenie galerii w dzwonnicy przy gorajeckiej cerkwi. Będą tam eksponowane czasowo odnowione figury i krzyże kamienne, które po okresie kilku tygodni „dojrzewania” wrócą na swoje miejsce. Z czasem pojawią się tam też obrazy, czy też zdjęcia związane z lokalną sztuką ludową. Dzwonnica gorajecka ma stać się ważną atrakcją turystyczną w regionie już na nadchodzący sezon. Na ostatnim spotkaniu roboczym gościliśmy: Bogusława i Bronisława Bulińskich z firmy Arkady oraz sołtysa wsi Gorajec pana Henryka Nienajadło, którzy zrobili inwentaryzacje obiektu. Czekamy teraz na projekt zagospodarowania dzwonnicy, którym ma zająć się prof. Kurek.