Zebranie sołeckie w Gorajcu

Po godzinie 15stej w niedzielę odbyło się zebranie sołeckie w Gorajcu. Mieszkańcy spotkali się z burmistrzem MiG Cieszanów Zdzisławem Zadwornym, który przedstawił założenia budżetowe na 2017 rok.

Potrzeby wsi są oczywiście duże, a budżet gminny nie jest w stanie od razu wszystkiego na raz sfinansować. Przedstawimy tutaj główne problemy, które mieszkańcy chcieliby załatwić. Zaczniemy od dróg. W Gorajcu problemu dojazdu do wsi nie ma, główne ciągi są w dobrej jakości, ale problem stanowią boczne drogi. Pod kątem pracy rolników strategiczna jest droga na wschodnim krańcu wsi, która łączy dojazd do pól i do drogi idącej w stronę Łówczy przez las. Jest ona w fatalnym stanie po pracach z kanalizacją. Drugą bardzo ważną drogą, jest odcinek biegnący w kierunku do kapliczki na łąkach, to nie tylko droga służąca rolnikom do dojazdu ale jednocześnie ważny trakt turystyczny. Zrobienie tych dwóch dróg jest kluczowe dla rozwoju turystyki nie tylko w Gorajcu ale i w regionie. Wyrównanie też drogi przecinającej dwie wcześniej opisywane, biegnącej przez pola i dalej na zachód w kierunku kapliczki św. Jana pozwoliłoby na wytyczenie wiejskich tras turystycznych, które w przyszłości mogłyby się połączyć z innymi o charakterze sakralnym.

Tematem powiązanym z drogami jest kwestia uregulowania własności i dojazdu do kaplicy na łąkach, która znana jest szeroko z niegdyś występujących tam cudów uzdrowień. Przy tej kaplicy teraz odbywają się odpusty, często odwiedzają ją też turyści. Po tych pracach można będzie podjąć starania mające na celu renowację kaplicy.

Realizowane są już plany mające na celu doświetlenie Gorajca, bowiem na obecną chwilę nie wszędzie są zamontowane lampy uliczne. Na spotkaniu wyszła propozycja, by podłączyć do ulicznego oświetlenia iluminację cerkwi gorajeckiej. Po spotkaniu wyszła też propozycja, by zaplanować także iluminację kamiennych krzyży gorajeckich, ale już w oparciu o lampy solarne.

Przedstawiono też stan starań związanych z zabezpieczeń gorajeckiej cerkwi i dzwonnicy i innych działań przy tych obiektach. Warto przypomnieć, że lokalni działacze chcieliby zagospodarować dzwonnicę na galerię sztuki. Odbyło się już na ten temat spotkanie z komisją Konserwatora Zabytków, który pozytywnie ocenia tego typu starania i przed nami do przejścia tylko formalności urzędowe. W ramach realizowanego też programu szlaków rowerowych na terenie gminy Cieszanów powinna zostać zaplanowana ogólnodostępna toaleta nieopodal cerkwi, co znacznie by poprawiło jakość turystyczną w Gorajcu, szczególnie dla osób zwiedzających cerkiew.